نمایندگی قم این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی قــــم بهره برداری نمایید. http://c60qom.mihanblog.com 2019-11-18T21:26:50+01:00 text/html 2019-11-15T11:03:26+01:00 c60qom.mihanblog.com محمد حسین شاه پسند مصاحبه با یکی از اعضای لژیون سردار http://c60qom.mihanblog.com/post/1961 <div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">به نام قدرت مطلق</font><br></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/74956/%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87/DSC09983.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2019-11-15T09:09:30+01:00 c60qom.mihanblog.com مجید کنگره "گزارش تصویری از ورزش در پارک فدک" http://c60qom.mihanblog.com/post/1960 <div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">گزارش تصویری از برگزاری ورزش در روز جمعه مورخ 98/8/24 پارک فدک نمایندگی امین قم همراه با مسافران و همسفران آقا همراه با لژیون ویلیام وایت.</font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/74956/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D9%81%D8%AF%DA%A9%20%2024-8-98/DSC00116.JPG" alt=""></div> text/html 2019-11-15T06:20:30+01:00 c60qom.mihanblog.com مجید کنگره "گل ریزان" http://c60qom.mihanblog.com/post/1963 <span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;">جلسه پنجم از دوره نوزدهم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره60 نمایندگی امین قم در روز پنج‌شنبه مورخ 98/8/23 با استادی راهنمای محترم آقای مهدی پوربکر و نگهبانی مسافر مهران&nbsp; و دبیری مسافر سجاد با دستور جلسه&nbsp;</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;"</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;">گل ریزان</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;"&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;">رأس ساعت</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;17&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;">آغاز به کار نمود</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font> <div style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/74956/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%2023-8-98/DSC09970.JPG" alt=""></span></div></div><div style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style=""><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">از نگهبان جلسه تشکر می‌کنم که اجازه دادن در این جایگاه فرار بگریم و آموزش بگیرم و خدمت کنم.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style=""><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">دستور جلسه امروز ما به دستور آقای مهندس به گل‌ریزان اضافه شد امروز در مورد گل‌ریزان صحبت می‌کنیم.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style=""><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">من تبریک عرض می‌کنم ولادت رسول اکرم (ص) و جشن گل‌ریزان را به همه مسافران و همسفران نمایندگی امین قم هفته قشنگی از امروز شروع شد ما بچه کنگره‌ای‌ها یک انرژی خاصی داریم در این هفته .<o:p></o:p></font></span></p><br><p></p><p></p></span></div> text/html 2019-11-13T02:00:15+01:00 c60qom.mihanblog.com مجید کنگره "اخبار تولد" http://c60qom.mihanblog.com/post/1957 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/74956/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%2021_8_98%20%D9%88%20%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%20%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A2%D9%82%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84/IMG_2958.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">روز جمعه مورخ 98/8/24 تولد پنجمین سال رهایی و آزادی راهنمای محترم آقای اسماعیل یوسفی رهجوی راهنمای محترم آقای اکبر علیرضایی را در پارک فدک جشن می گیریم.</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">پیشاپیش این تولد را به ایشان و راهنمای گرانقدرشان تبریک عرض می کنیم.</font></div></div> text/html 2019-11-13T01:58:12+01:00 c60qom.mihanblog.com مجید کنگره "تحقق آرزوی یک پدر" http://c60qom.mihanblog.com/post/1959 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/74956/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%85%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%A8/close_up_of_father_holding_his_daughter.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">دل نوشته‌ای از محمدرضا مسافر کنگره ۶۰<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">با سلام و تقدیم ادب و احترام<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">بیش از هفده سال تخریب حسم و روانِ خودم به همراه بمباران خانواده و اطرافیانم روزگاری سخت و سرد و طاقت‌فرسایی را در پیش روی خودم می‌دیدم هزینه هنگفت مواد مصرفی تاروپود زندگی من را سوزانده بود مقدار مصرف روزانه من حدود ۱۰ گرم شیره تریاک بود که اصلاً شوخی نیست.<o:p></o:p></font></span></p><div style="text-align: right;"><br></div></div> text/html 2019-11-13T00:41:56+01:00 c60qom.mihanblog.com مجید کنگره "مشارکت مکتوب" http://c60qom.mihanblog.com/post/1958 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/74956/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%85%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%A8/mosharekat_maktoob.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">سلام‌علیکم<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">واقعاً برای پایداری ماندن خانواده خود چقدر حاضریم هزینه کنیم؟<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">اگر قرار باشد برای حفظ جان و روان خود هزینه کنیم چه می‌کنیم؟<o:p></o:p></font></span></p><br></p></div> text/html 2019-11-12T11:28:16+01:00 c60qom.mihanblog.com مجید کنگره "DSTو تجربه من از سم زدایی و سایر روش ها" http://c60qom.mihanblog.com/post/1955 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;"><span lang="FA">جلسه نهم از دوره بیست و ششم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60 نمایندگی امین قم در روز سه‌شنبه مورخ98/8/21با استادی مرزبان محترم آقای هادی فهیمی و نگهبانی مسافر ابراهیم و دبیری مسافر عبدالرضا با دستور جلسه" DSTو تجربه من از سم زدایی و سایر روش ها"</span><span lang="FA">رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font></span><div><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"></div> <div style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/74956/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%2021_8_98%20%D9%88%20%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%20%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A2%D9%82%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84/DSC09958.JPG" alt=""></span></div><div style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">خلاصه سخنان استاد:</font></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">خدا را شاکر و سپاسگزارم که در این جایگاه هستم و از نگهبان و ایجنت محترم تشکر می‌کنم که اجازه دادند در جایگاه قرار بگیرم و آموزش بگیرم و خدمت کنم.<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">در وهله اول از آقای ابراهیم نگهبان فوتبال و مرزبان گذشته آقا سجاد و مرزبان جدید آقا ابراهیم تشکر می‌کنم که مسابقات عقاب طلایی را در اولین دوره برگزار کردند فارغ از هر نتیجه‌ای که داشت مهم این بود که این مسابقات برگزار شد و از عزیزانی که خدمت کردن و همایت کردن تشکر می‌کنم.</font><font face="Arial, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"></font></div> </div> text/html 2019-11-11T15:35:39+01:00 c60qom.mihanblog.com محمد حسین شاه پسند " سخاوت و بخشندگی " http://c60qom.mihanblog.com/post/1954 <div align="center"> <font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">به نام قدرت مطلق</font></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/56256/دلنوشته/photo_2017-09-07_07-32-10.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div> text/html 2019-11-11T15:13:09+01:00 c60qom.mihanblog.com محمد حسین شاه پسند " DST، و تجربه من از سم‌زدایی و سایر روش‌ها " http://c60qom.mihanblog.com/post/1953 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">جلسه اول از دوره بیست و ششم از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره </span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">۶۰</span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">نمایندگی امین قم روزهای یکشنبه مورخ 98/8/19 با استادی مسافر عباس و نگهبانی مسافر مهدی و دبیری مسافر ابراهیم با دستور جلسه </span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA">" </span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt;">DST</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span>، و تجربه من از سم‌زدایی و سایر روش‌ها "</span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA"> رأس ساعت </span><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">۱۷</span><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA"> آغاز به کار نمود.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/56256/%DB%8C%DA%A9%20%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D8%A7/IMG-20191111-WA0031.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;" lang="AR-SA"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt;"></span></font></p><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA">خلاصه سخنان استاد:</span></font></p><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA">از نگهبان و راهنمای عزیزم آقای احمد فهیمی تشکر می‌کنم که اجازه دادند که در خدمت شما آموزش بگیرم و خدمتی کرده باشم. </span></font></p><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> <span dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 107%;" lang="FA">تعریف روش </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;">DST<span dir="RTL"></span><span dir="RTL" lang="FA"><span dir="RTL"></span>، را همه میدانید، روشی که با آن درمان می‌شویم و معنی زندگی کردن را متوجه می‌شویم. ده الی یازده ماه و به‌صورت تدریجی و پلکانی به درمان قطعی اعتیاد می‌رسیم. کنگره 60 معتقد است که درمان فوق ترک است و تعادل فوق درمان است. </span></span></font><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2019-11-09T07:08:05+01:00 c60qom.mihanblog.com مجید کنگره "گزارش تصویری از ورزش در پارک فدک: http://c60qom.mihanblog.com/post/1952 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">گزارش تصویری از برگزاری ورزش در روز جمعه مورخ 98/8/17 پارک فدک نمایندگی امین قم همراه با مسافران و همسفران آقا همراه با لژیون ویلیام وایت.</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="center"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;" align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/74956/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D9%81%D8%AF%DA%A9/DSC00382.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div>