نمایندگی قم این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی قــــم بهره برداری نمایید. http://c60qom.mihanblog.com 2020-03-31T16:26:30+01:00 text/html 2020-03-23T09:05:37+01:00 c60qom.mihanblog.com مجید کنگره "برداشت از سی دی ارتباط" http://c60qom.mihanblog.com/post/2107 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/74956/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%DA%A9%DB%8C/unnamed%20%282%29.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">برداشت از سی دی ارتباط<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">ما در هستی خودمان نیاز داریم که با دیگران ارتباط داشته باشیم و این مربوط می‌شود به جهان‌بینی بیرونی است که چگونه با دیگران رفتارمی کنیم و چگونه با دیگران ارتباط برقرارمی کنیم و این نیاز به آموزش دارد و این ارتباط ما با دیگران به حالت‌های مختلف است و می‌تواند باعث پیشرفت و هم باعث تخریب گردد.</font><font face="Arial, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p></div> text/html 2020-03-23T07:29:18+01:00 c60qom.mihanblog.com مجید کنگره "'گزارش عملکرد لژیون مجازی" http://c60qom.mihanblog.com/post/2106 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/74956/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%DA%A9%DB%8C/%D9%84%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C%201.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">گزارش عملکرد لژیون ششم به راهنمایی راهنمای محترم آقا مهدی پوربکر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">دستور جلسه سی دی اتصال</font></div> text/html 2020-03-22T11:39:59+01:00 c60qom.mihanblog.com مجید کنگره "مصاحبه مجازی با مرزبان محترم مسافر قاسم" http://c60qom.mihanblog.com/post/2105 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/74956/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%DA%A9%DB%8C/WhatsApp%20Image%202020-03-22%20at%2004.37.32.jpeg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;۱-به‌رسم کنگره خودتان را معرفی کنید؟</font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span dir="RTL"></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">سلام دوستان قاسم هستم مسافر آخرین انتی ایکس شیره تریاک روش درمان دی اس تی با شربت او تی مدت ۱۱ ماه و ۱۵ روز سفر کردم ورزش در کنگره شنا و تنیس روی میز باراهنمایی راهنمای گران‌قدر آقای محمد بصیری الآن مدت ۲۴ ماه ۲۰ روز هست که آزاد و رها هستم.</font><font face="Arial, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p> text/html 2020-03-19T17:39:16+01:00 c60qom.mihanblog.com یوسف دارایی اطلاعیه نگهبان-28 اسفندماه 1398 http://c60qom.mihanblog.com/post/2104 <div><br></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/34732/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87/jbfvhj6030817367553149425608141056562151.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><p dir="RTL"> <strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;">اطلاعیه نگهبان</span></span></strong></p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;">سلام علیکم؛</span></span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;">احتراما، به اطلاع کلیه اعضای کنگره 60 می‌رساند که در ایام نوروز هیچ نمایندگی تعطیل نمی‌باشد و طبق روال قبل از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر در روزهای مربوطه همه نمایندگی‌ها برای انجام امور جاریه از جمله نشریات و تازه واردین باز می‌باشند.</span></span></p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;">با احترام</span></span></p> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:13px;">نگهبان کنگره۶۰</span></span></div><div align="right"><br></div> text/html 2020-03-19T10:13:38+01:00 c60qom.mihanblog.com مجید کنگره "خواب شب مهمتر از نان شب" http://c60qom.mihanblog.com/post/2103 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/74956/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%85%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%A8/unnamed%20%281%29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="">بهترین چیزی که می‌توان در مورد خواب شب گفت اینکه:</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="">خواب شب از نان شب واجب‌تر است.</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p><br></div> text/html 2020-03-18T07:05:56+01:00 c60qom.mihanblog.com مجید کنگره "مشارکت مکتوب" http://c60qom.mihanblog.com/post/2102 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/74956/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%85%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%A8/mosharekat_maktoob.jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">برداشت از سخنان دیدبان محترم آقای محمد صداقت</span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">علی هستم مسافر</span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">با تفکر ساختارها آغاز می‌شود همه شرایط و در اصل کل زندگی با تفکر پیش می‌رود.</font></span></div> text/html 2020-03-14T14:53:58+01:00 c60qom.mihanblog.com مجید کنگره "مصاحبه با راهنمای گرانقدر آقای آرش یوسفی" http://c60qom.mihanblog.com/post/2101 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/74956/%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87/DSC09983.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱-به‌رسم کنگره ۶۰ خودتان را معرفی کنید؟<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">سلام دوستان آرش هستم یک مسافر<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="">انتی ایکس تریاک ،کراک مدت سفر اول ۱۳ ماه با روش </span><span dir="LTR">DST</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></font><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> داروی درمان اوپیوم رشته ورزشی فوتسال باراهنمایی آقای محمد صداقت مدت سفر ۹ سال و ۲ ماه</font><font face="Arial, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p><br></div> text/html 2020-03-09T11:26:02+01:00 c60qom.mihanblog.com مجید کنگره "امیدی دیگر" http://c60qom.mihanblog.com/post/2100 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به نام قدرت مطلق</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/74956/%D8%AF%D9%84%20%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87/unnamed.jpg" alt=""></div> text/html 2020-03-07T14:16:37+01:00 c60qom.mihanblog.com محمد حسین شاه پسند برداشت از سی دی روان باختگان http://c60qom.mihanblog.com/post/2099 <div align="center"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:12.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">به نام قدرت مطلق الله</span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></p> <span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><br></span></div><div align="center"><br><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/56256/%D8%AF%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div> text/html 2020-03-07T11:32:08+01:00 c60qom.mihanblog.com مجید کنگره "زندگی در دستان من است" http://c60qom.mihanblog.com/post/2098 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/74956/روان باختگان/1644787_290.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">دور خودم دایره‌ای خواهم کشید</span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">دایره‌ای به وسعتِ زیبا زندگی کردن ...</font></span><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><o:p></o:p></span></p></div>