رهایی
جمعه 4 بهمن 1398 ساعت 22:32 | نوشته ‌شده به دست محمد حسین شاه پسند | ( نظرات )

هفته گذشته شاهد رهایی از اعضای نمایندگی امین قم از بند اعتیاد و نیکوتین بودیم. این رهایی‌ها را به این عزیزان و خانواده محترمشان و راهنمای گران‌قدرشان و راهنمای همسفرشان تبریک عرض می‌کنیم.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی،


اخبار رهایی
سه شنبه 2 مهر 1398 ساعت 18:16 | نوشته ‌شده به دست یوسف دارایی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ98/6/27شاهد رهایی 2 نفر از اعضای نمایندگی امین قم از بند اعتیاد، از لژیون  آقای اکبر علیرضایی و آقای مهدی پور بکر بودیم. این رهایی ها را به این عزیزان و خانواده محترمشان و راهنمای گرانقدرشان و راهنمای همسفرشان تبریک عرض می کنیم.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی،


رهایی
شنبه 26 مرداد 1398 ساعت 15:21 | نوشته ‌شده به دست یوسف دارایی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 98/5/24شاهد رهایی 2 نفر از اعضای نمایندگی امین قم از بند اعتیاد، از لژیون  آقای محمد بصیری و آقای اسماعیل یوسفی بودیم. این رهایی ها را به این عزیزان و خانواده محترمشان و راهنمای گرانقدرشان و راهنمای همسفرشان تبریک عرض می کنیم.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی،


رهایی
سه شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 23:16 | نوشته ‌شده به دست یوسف دارایی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 98/5/16شاهد رهایی 4 نفر از اعضای نمایندگی امین قم از بند اعتیاد و سیگار، از لژیون  آقای اکبر علیرضایی و آقای احمد فهیمی بودیم. این رهایی ها را به این عزیزان و خانواده محترمشان و راهنمای گرانقدرشان و راهنمای همسفرشان تبریک عرض می کنیم.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی،


رهایی
شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 23:14 | نوشته ‌شده به دست یوسف دارایی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 98/3/22شاهد رهایی 4 نفر از اعضای نمایندگی امین قم از بند اعتیاد، از لژیون  آقای  آرش یوسفی و آقای مهدی پوربکر بودیم. این رهایی ها را به این عزیزان و خانواده محترمشان و راهنمای گرانقدرشان و راهنمای همسفرشان تبریک عرض می کنیم.

ادامه مطلب
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی،


اخبار رهایی
دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 23:31 | نوشته ‌شده به دست یوسف دارایی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 98/2/19شاهد رهایی 3 نفر از اعضای نمایندگی امین قم از بند اعتیاد، از لژیون  آقای اصغر جوادی و حسن رحمانی بودیم. این رهایی ها را به این عزیزان و خانواده محترمشان و راهنمای گرانقدرشان و راهنمای همسفرشان تبریک عرض می کنیم.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی،


اخبار رهایی
یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 ساعت 00:26 | نوشته ‌شده به دست یوسف دارایی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 98/2/11 شاهد رهایی 5 نفر از اعضای نمایندگی امین قم از بند اعتیاد، از لژیون  آقای اکبر علیرضایی، محمد بصیری، احمد فهیمی، یوسف دارایی و رضا حبی بودیم. این رهایی ها را به این عزیزان و خانواده محترمشان و راهنمای گرانقدرشان و راهنمای همسفرشان تبریک عرض می کنیم.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی،


رهایی
جمعه 2 آذر 1397 ساعت 23:10 | نوشته ‌شده به دست یوسف دارایی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 97/08/30 شاهد رهایی 2 نفر از اعضای نمایندگی امین قم از بند اعتیاد، از لژیون  آقای پرویز بلاغی بودیم. این رهایی ها را به این عزیزان و خانواده محترمشان و راهنمای گرانقدرشان و راهنمای همسفرشان تبریک عرض می کنیم.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی،


رهایی
جمعه 25 آبان 1397 ساعت 08:38 | نوشته ‌شده به دست وحبد کنگره ای | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 97/08/24 شاهد رهایی 6 نفر از اعضای نمایندگی امین قم از بند مواد، از لژیون  آقای اکبر علیرضایی، لژیون آقای پرویز بلاغی، لژیون آقای اصغر جوادی و لژیون آقای اسماعیل یوسفی بودیم. این رهایی ها را به این عزیزان و خانواده محترمشان و راهنمایان گرانقدرشان و راهنمایان همسفرشان تبریک عرض می کنیم.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی،


رهایی
جمعه 4 آبان 1397 ساعت 23:57 | نوشته ‌شده به دست حسن نوری | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 97/08/02 شاهد رهایی 3 نفر از اعضای نمایندگی امین قم از بند سیگار، از لژیون  آقای اکبر علیرضایی بودیم. این رهایی ها را به این عزیزان و خانواده محترمشان و راهنمای گرانقدرشان و راهنمای همسفرشان تبریک عرض می کنیم.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی،


رهایی
جمعه 20 مهر 1397 ساعت 20:37 | نوشته ‌شده به دست یوسف دارایی | ( نظرات )

روز چهارشنبه مورخ 97/07/18 شاهد رهایی 1 نفر از اعضای نمایندگی امین قم از بند اعتیاد، از لژیون  آقای اکبر علیرضایی بودیم. این رهایی ها را به این عزیز و خانواده محترمشان و راهنما های گرانقدرشان و راهنمای همسفرشان تبریک عرض می کنیم.

ادامه مطلب
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی،


رهایی
یکشنبه 8 مهر 1397 ساعت 18:15 | نوشته ‌شده به دست حسن نوری | ( نظرات )

روز پنجشنبه مورخ 97/07/5 شاهد رهایی 2 نفر از اعضای نمایندگی امین قم از بند اعتیاد، از لژیون  آقای اکبر علیرضایی بودیم. این رهایی ها را به این عزیزان و خانواده محترمشان و راهنما های گرانقدرشان و راهنمای همسفرشان تبریک عرض می کنیم.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی،


رهایی
شنبه 30 تیر 1397 ساعت 22:25 | نوشته ‌شده به دست یوسف دارایی | ( نظرات )

روز پنجشنبه مورخ 97/04/28 شاهد رهایی 2 نفر از اعضای نمایندگی امین قم از بند اعتیاد، از لژیون  آقای حسن رحمانی و آقای اصغر جوادی و دریافت نشان بودیم. این رهایی ها را به این عزیزان و خانواده محترمشان و راهنما های گرانقدرشان و راهنمای همسفرشان تبریک عرض می کنیم.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی،


رهایی
شنبه 12 خرداد 1397 ساعت 23:42 | نوشته ‌شده به دست محمد بصیری | ( نظرات )

روز چهارشنبه مورخ 97/03/09 شاهد رهایی 4 نفر از اعضای نمایندگی امین قم از بند اعتیاد، از لژیون  آقایان محمد علیرضایی، آقای اکبر علیرضایی، آقای محمد کریمی و آقای احمد فهیمی بودیم.که گل رهایی خودشان را بصورت نمادین از آقای عباس آقایی ایجنت سابق نمایندگی امین قم دریافت نمودند، این رهایی ها را به این عزیزان و خانواده محترمشان و راهنماهای گرانقدرشان تبریک عرض می کنیم.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی،


رهایی
یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 ساعت 18:26 | نوشته ‌شده به دست یوسف دارایی | ( نظرات )

روز چهارشنبه مورخ 97/02/12 شاهد رهایی 3 نفر از اعضای نمایندگی امین قم از بند اعتیاد، از لژیون  آقای اکبر علیرضایی، آقای پرویز بلاغی، آقای مهدی پور بکر بودیم. این رهایی ها را به این عزیزان و خانواده محترمشان و راهنما های گرانقدرشان و راهنمای همسفرشان تبریک عرض می کنیم.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایی،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic